Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj
Comunicare
24 Iulie 2020

ANUNȚ – Examen primire în profesia de avocat septembrie 2020

ANUNȚ – Examen primire în profesia de avocat septembrie 2020

COMUNICAT BAROUL CLUJ
ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – SEPTEMBRIE 2020

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.
Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr.57 din 27.03.2020, publicată pe site-ul U.N.B.R.
Data desfășurării examenului este 20.09.2020 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Înscrierea la examen se va desfășura în intervalul 27 iulie 2020 – 21 august 2020.
Taxa de examen este de 1200 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”, conform Deciziei nr .135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR.
Actele necesare pentru înscriere sunt publicate în Regulamentul de examen.
Înscrierea candidaților va avea loc conform Hotărârii nr.78 din 2020 a Consiliului UNBR completare la Decizia nr.135 din 2020 a Comisiei Permanente a UNBR.
Info suplimentare sunt afișate pe site www.unbr.ro.

*************************************************************************************

Publicam Hotărârea UNBR nr.78 din 2020, in completarea deciziei Comisiei Permanente nr.135 din 12.06.2020, cu privire la organizarea examenului de primire profesie - sesiunea septembrie 2020
*************************************************************************************

Publicăm Decizia nr.135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020
**************************************************************************************

Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
Actualitate

Data examenului: Duminică, 20 septembrie 2020