Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Despre noi

CONSTITUIRE

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor INPPA este constituit în baza art. 63 lit. j) din Legea nr. 51/7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României nr.113/6 martie 2001, a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284/31 mai 2001 şi legislaţiei în materie. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor are caracter de organizaţie neguvernamentală, care funcţionează în cadrul şi sub autoritatea Uniunii Avocaţilor din România.