Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de absolvire a INPPA sesiunea noiembrie 2020

Examen de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv
Data, ora şi locaţia: 15 Noiembrie, 2020 - 11:00 - Cluj-Napoca, str.Burebista nr.2

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020
******************************************************************

Ultimele noutăți
Subiecte si barem
Model contestație
Contestațiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 15 noiembrie 2020 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 16 noiembrie 2020, ora 15.00.

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor transmite prin email la adresa contestatie@inppa.ro, în perioada: 15.11.2020, ora 15.00 – 16.11.2020, ora 15.00.

Model contestație găsiți in josul paginii.
************************************
Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020

https://www.inppa.ro/examenul-de-absolvire-sesiunea-noiembrie-2020-repar...

************************************
Informăm pe candidații înscriși la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020 că pot descărca și tipări, din „Pagina candidatului” din sistemul IFEP, adeverința eliberată de I.N.P.P.A. privind desfășurarea examenului de absolvire la data de 15 noiembrie 2020.

Recomandăm insistent tuturor candidaților aflați în localități sau în zone în care au fost instituite restricții de deplasare să aibă asupra lor această adeverință pe care să o prezinte în cazul în care li se cere justificarea scopului deplasării. Precizăm că deplasarea în vederea susținerii examenului de absolvire a I.N.P.P.A. reprezintă o deplasare în scop profesional, în sensul avut în vedere de dispozițiile legale prin care s-au instituit, în contextul epidemiologic actual, unele măsuri de limitare a circulației persoanelor.

************************************

https://www.inppa.ro/examenul-de-absolvire-sesiunea-noiembrie-2020-repar...

************************************

Stimati candidati la examen,

Din dispozitia domnului av. dr. Dan Oancea, Directorul INPPA, va informam ca la linkul de mai jos au fost publicate instrucțiunile generale pentru candidații la examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2020, emise de Comisia Națională de Examen pentru examenul de duminica, 15 noiembrie 2020.

https://www.inppa.ro/important-instructiuni-generale-pentru-candidatii-la-examenul-de-absolvire-a-inppa-sesiunea-noiembrie-2020-emise-de-comisia-nationala-de-examen/

INSTRUCȚIUNI GENERALE CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 11.00 a zilei de 15.11.2020 și va avea o durată de 3 ore.

– Cu începere de la ora 9.00 și până la ora 10.00, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen - Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str.Burebista nr.2.
Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen, ora de sosire la locația de examen - au fost comunicate direct pe mail tuturor candidaților Centrului teritorial Cluj al INPPA.

Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

» actul de identitate
» legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
» declarația pe proprie răspundere, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
» mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și o mască de rezervă
» un recipient cu substanță dezinfectantă.

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Deciziilor nr. 41/26.10.2020 și 42/27.10.2020 ale Directorului I.N.P.P.A.

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 10.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

REGULI ȘI PROCEDURI SANITARE

– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
» Accesul în incinta imobilului de examen va fi permis numai prin căile de acces anunțate.
» În cazul formării de cozi la poarta/ușa de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
» La prezentarea la poarta/ușa de acces, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul. Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
» Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta imobilului de examen. Nu se face distincție după cum candidatul se află în sala de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta imobilului de examen.
» La prezentarea la poarta/ușa de acces, candidatul:
• va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
• va preda declarația pe proprie răspundere, completată și semnată
• va arăta că deține o mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
• va fi supus măsurării temperaturii corporale de către echipa sanitară
» Candidații a căror temperatură corporală este de 37.3 grade Celsius sau mai mare la prima măsurătoare termică, nu vor fi primiți în incinta imobilului de examen, ci vor fi îndrumați de organizatori către un loc special amenajat, unde vor staționa timp de 15 minute. După expirarea acestui timp, va fi re-verificată temperatura corporală. Dacă aceasta se înscrie în limite normale, candidatului îi va fi permis accesul în incinta de examen.
» Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic:
• cei cu febră (mai mare de 37.3 grade C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
• cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ;
• cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată
» Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul de organizare de la poarta/ușa de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite structurii teritoriale a I.N.P.P.A., prin email, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
» Candidaților care corespund condițiilor sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta imobilului de examen, în baza ștampilării de către echipa sanitară a legitimației de examen.
» Candidații se vor deplasa către sala de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Aceeași regulă se aplică și la ieșirea din sala de examen până la ieșirea din incinta imobilului de examen.
» La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de echipa sanitară și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
» Toate spațiile de examen și mobilierul de examen vor fi în prealabil igienizate cu substanțe dezinfectante.
» Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în sala de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
» Va fi pusă la dispoziție o sală pentru graderobă în care vor fi depozitate/ colectate hainele, gențile, poșetele și alte accesorii ale candidaților.
» În incinta sălii de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
» După predarea lucrării responsabilului de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu grila pe care au lucrat. Candidații pot ieși numai cu ciorna de examen, cu condiția ca aceasta să cuprindă numai răspunsurile la grila de examen, nu și enunțul întrebărilor.
» După predarea lucrării, candidații vor părăsi sala de examen și spațiul imobilului de examen, pe traseul indicat de organizatori.
» După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în imobilul de examen[1].
» În sesiunile de examen din anii precedenți a fost permisă revenirea candidaților în imobilul/sala de examen pentru a-și recupera grilele pe care au lucrat. Această operațiune presupune căutarea de către candidat a grilei sale într-un număr de lucrări pe care au lucrat alți candidați. Din această cauză, în actuala sesiune, pentru rațiuni sanitare, operațiunea nu este permisă. Candidatul are însă posibilitatea de a reține ciorna pe care a lucrat personal, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele indicate în prezentele instrucțiuni.
» Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia locală sau națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din sala de examen sau, după caz, din incinta imobilului de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop de către personalul de organizare.

[1] În sesiunile de examen din anii precedenți a fost permisă revenirea candidaților în imobilul/sala de examen pentru a-și recupera grilele pe care au lucrat. Această operațiune presupune căutarea de către candidat a grilei sale într-un număr de lucrări pe care au lucrat alți candidați. Din această cauză, în actuala sesiune, pentru rațiuni sanitare, operațiunea nu este permisă. Candidatul are însă posibilitatea de a reține ciorna pe care a lucrat personal, cu condiția ca aceasta să respecte cerințele indicate în prezentele instrucțiuni.

***************************************************************************
Decizia nr. 41 din 26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020
Decizia nr. 42 din 27.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020
******************************************************************************

ANUNȚ – În atenția cursanților – avocaţi stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A./centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum şi a avocaţilor stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.