Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de absolvire a INPPA - sesiunea noiembrie 2022

Examen de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv
Data, ora şi locaţia: 6 Noiembrie, 2022 - 09:00 - Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Drept din Cluj Napoca, str. Teodor Mihali nr. 56, 403-404 etaj 4

**************************************************************************************************
PROCES VERBAL
din data de 9 noiembrie 2022
privind soluționarea contestațiilor la barem
la proba scrisă 1 a examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.,

Comisia Centrală de Examen,

Analizând contestaţiile la barem, formulate de candidații la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 6 noiembrie 2022, la proba scrisă 1, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă 1: Grila 1 (35), Grila 2 (34), Grila 3 (31), Grila 4 (34). În consecință, se acordă 1 punct atât candidaților care au bifat ca singur răspuns corect varianta de răspuns „a”, cât și candidaților care au bifat ca singur răspuns corect varianta de răspuns „b”.

2. Se resping toate celelalte contestații formulate la baremul probei scrise 1.

3. Constată că nu este incidentă situația prevăzută la art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A și, în consecință, se validează baremul de evaluare la proba scrisă 1, publicat la data de 6 noiembrie 2022 și rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final.

4. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A. și consultantului tehnic al examenului.

Comisia Centrală de Examen

**************************************************************************************************
Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 6 noiembrie 2022 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2022
ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

– SESIUNEA NOIEMBRIE 2022 –

Contestațiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 6 noiembrie 2022 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 7 noiembrie 2022, ora 13:00.

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea formula folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Consultați INSTRUCȚIUNILE (mai jos in pagina) pentru modalitatea de depunere a contestațiilor. Pentru acces la profilul candidatului folosiți link-ul primit prin email sau SMS.

Dacă nu aveți link-ul de acces, îl puteți recupera folosind adresa https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

În caz de dificultăți tehnice, vă rugăm să contactați suportul tehnic la helpdesk@ifep.ro

Prezentul anunț a fost postat pe site-ul www.inppa.ro, duminică, 6 noiembrie 2022, ora 13,00, iar pe site-ul www.inppa-cluj.ro la ora 13.45.

**************************************************************************************************
Subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 06 noiembrie 2022 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2022
Publicăm subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 06 noiembrie 2022 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2022:

SUBIECTE: <> <> <> <>

BAREME: <> <> <> <>
mai jos in pagina
**************************************************************************************************
INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 06.11.2022 și va avea o durată de 3 ore.

Examenul se va desfășura, la nivel național, în următoarele imobile
CT INPPA Brașov : Facultatea de Drept a Universității Transilvania. Sala T II3, corp T
CT INPPA Cluj – Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Drept din Cluj Napoca, str. Teodor Mihali nr. 56, 403-404 etaj 4
CT INPPA Craiova - clădirea Facultății de Drept, Universitatea din Craiova, Calea Bucuresti, nr. 107D.
CT INPPA Iași - Amfiteatrul M. Cantacuzino (III9), Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
CT INPPA Timișoara - Facultatea de Drept a UVT, amfiteatrul A2
INPPA – structura centrală, Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, amfiteatrele I, II și IV

– Cu începere de la ora 7.00 candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Accesul la sală se face până la ora 8.00. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare, repartizarea candidaților pe acestea etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
• actul de identitate
• legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului de Conducere al INPPA nr. 384/11.07.2022

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.00.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.
**************************************************************************************************
Decizia nr. 137 din 31.10.2022 a Directorului I.N.P.P.A.
privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire
– sesiunea 6 noiembrie 2022 –
Art. 1. (1) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 6 noiembrie 2022 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de toate structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.
(2) Durata desfășurării Probei scrise 1 (la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal și Organizarea și exercitarea profesiei de avocat civil), este de 3 ore, de la ora 9:00 la ora 12:00.
(3) Accesul în clădirea de examen se face cu începere de la ora 7:00. Prezentarea la sala de examen se face până cel târziu la ora 8:00.

Art. 2. (1) Examenul organizat pentru cursanții structurii centrale ale I.N.P.P.A. se va desfășura în clădirea Palatului Facultății de Drept a Universității din București, conform repartizării pe săli afișată pe pagina web a I.N.P.P.A.
(2) Examenul organizat pentru cursanții centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. se va desfășura în spațiile anunțate pe pagina web a acestor centre teritoriale.
(3) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică și pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(4) Accesul în clădirea de examen se face în baza prezentării unui act de identitate valabil. Actele de identitate acceptate sunt cartea de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Art. 3. Prezenta decizie se completează cu prevederile Deciziei nr. 384/11.07.2022 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. (https://www.inppa.ro/decizia-nr-384-din-11-iulie-2022-a-comisiei-permane...).

Art. 4. Prezenta decizie se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și Uniunii Naționale a Barourilor din România și se publică prin postare pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

Directorul I.N.P.P.A.

Av. dr. Dan Oancea

**************************************************************************************************
Vom reveni cu informatii despre locatia de desfasurare a examenului.
.
**************************************************************************************************

Publicam mai jos Decizia nr. 384 din 11 iulie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului INPPA

Decizia nr. 384 din 11 iulie 2022 a Comisiei Permanente a UNBR privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului INPPA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA Nr. 384/11.07.2022
privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat cu modificările și republicările ulterioare și ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare dispozițiile Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. și ale Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

Având în vedere Hotărârea nr. 206 din 10-11 decembrie 2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind data examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2022

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședință on-line la data de 11 iulie 2022,

DECIDE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va avea loc la data de 06 noiembrie 2022 și este organizat de structura centrală a I.N.P.P.A. și de Centrele teritoriale ale acestuia, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R.

Art. 2. – Examenul de va desfășura după cum urmează:
a. La data de 6 noiembrie 2022 se va desfășura Proba scrisă 1, la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R.
Proba scrisă 1 constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice (câte 10 la fiecare dintre disciplinele de mai sus), fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, dintre care, prin derogare de la prevederile regulamentare, una sau două variante pot fi corecte;
b. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R., proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A, B sau C de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II (pachetul A – Drept fiscal/Achiziții publice; pachetul B – Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat; pachetul C – Proprietate intelectuală/Drept comercial) – se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline de:
i. cursanții actualului ciclu al anului II
ii. cursanții care au promovat anul II de formare în anul calendaristic 2021 și nu au promovat examenul de absolvire
iii. cursanții care au absolvit cursurile I.N.P.P.A. în ani anteriori și care figurează în evidențele I.N.P.P.A. ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale.

Art. 3. – Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020, calificativul „admis” obținut la pachetul de discipline opționale se echivalează cu un punctaj de 30 de puncte la Proba 2 prevăzută de Regulamentul de examen.

Art. 4. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei și se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2022.

Art. 5. – Subiectele pentru proba scrisă 1 vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul întregului sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centre teritoriale) la data prevăzută la art. 1, în același interval orar. Conducerea structurii centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 6. – Tematica de examen, din care urmează a fi formulate subiectele de examen, este cuprinsă în Anexa prezentei Decizii.

Art. 7. – (1) Locul și, dacă este cazul, condițiile sanitare de desfășurare a examenului se stabilesc prin hotărâre a conducerii executive a structurii centrale și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și în conformitate, dacă este cazul, cu prevederile avizului Direcției de Sănătate Publică.
(2) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(3) Intervalul orar de desfășurare a celor două probe scrise ale examenului se stabilește și se comunică de structura centrală a I.N.P.P.A.
(4) În cazul în care reglementările legale aplicabile la data prevăzută la art. 1 nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Art. 8. – (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.
(2) Nu este admisă legislația comentată, indiferent dacă comentariile sunt tipărite sau olografe. La disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este permisă legislația cuprinzând precizări privind deciziile interpretative date de Consiliul U.N.B.R.
(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).
(4) Sunt permise sublinierile și marcările de texte tipărite.
(5) Responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 9. – Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat integral anul II de formare, au achitat integral taxele de studii, precum și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Dacă vor fi aplicabile condiții de protecție sanitară, candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.

Art. 10. – Dispozițiile prezentei Decizii se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, menționat la art. 2.

Art. 11. – Dispozițiile prezentei Decizii se aplică structurii centrale a I.N.P.P.A. precum și tuturor structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Art. 12. – Prezenta decizie se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și Uniunii Naționale a Barourilor din România și se publică prin postare pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.

**************************************************************************************************