Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

http://www.clujust.ro/
http://baroul-cluj.ro
http://unbr.ro

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de absolvire INPPA sesiunea noiembrie-decembrie 2016

Examen de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv
Data, ora şi locaţia: 4 Decembrie, 2016 - 09:00 - Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir-Facultatea de Drept Cluj, str. Burebista nr. 2

*********************************************************************************************************************
Publicăm mai jos Decizia Comisiei Permanente nr. 179/16.12.2016, privind validarea Examenului de absolvire- sesiunea 2016
************************************************************************************************************************
Contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 09 decembrie 2016, orele 12,00
Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:
- personal la INPPA la adresa: Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, în data de 08.12.2016 între orele 12,00 – 20,00 şi în data de 09.12.2016 între orele 08.00 – 12.00
sau prin: Fax la nr. 021.330.12.97 / E-mail: office@inppa.ro
Contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.
Contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descărcată mai jos.
NU VOR FI PRIMITE DECÂT CONTESTAŢIILE CARE RESPECTĂ CONDIŢIILE DE FORMĂ CORESPUNZĂTOARE MODELULUI AFIŞAT
**************************************************************************************************************
Afișăm rezultatele la examenul de absolvire a INPPA, din data de 4 decembrie 2016

*******************************************************************************************************************
Publicăm mai jos grilele de examen și baremele de corectare la examenul de absolvire din 4 decembrie 2016
********************************************************************************************************************
ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA SESIUNEA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2016- Centrul de Examen Cluj
Contestaţiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 4 decembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu luni 5 decembrie 2016, ora 14.00 .
Contestaţiile se vor putea depune:
- personal, la adresa centrului de examen la care a susţinut examen candidatul – Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4, ap. 15;
- prin fax la numărul 021-330.12.97;
- prin email la adresa office@inppa.ro.

Termen limită: luni 5 decembrie 2016 ora 14.00.

*****************************************************************************************************
Găsiți mai jos repartizarea candidaților la locația de examen, Amfiteatrul II.

********************************************************************************************************
Publicăm procesele verbale în urma probelor orale de examen desfășurate în data de 23.11.2015 la disciplinele DEM, DUE și DEDO, în 24.11.2016 la disciplinele DP și DPP, și în 25.11.2016 la disciplinele OEPA, DC și DPC
*********************************************************************************************************
ORAR EXAMEN DE ABSOLVIRE A CURSURILOR DE PREGĂTIRE INIȚIALĂ 2016, PROBA ORALĂ
PERIOADA 14 – 25 NOIEMBRIE 2016
Examinarea se va face la noul sediu al Baroului Cluj, str. Pavel Roșca nr.8, Cluj-Napoca, conform repartizărilor care vor fi afișate în ziua probei

MIERCURI, 23 noiembrie
14.00 - 16.00 DREPTUL EUROPEAN AL MUNCII – lector univ. dr. av. FELICIA ROȘIORU
14.00 - 16.00 DREPTUL UNIUNII EUROPENE – av. dr. BOTĂU (OLAR) DIANA
*** Cursanții vor fi împărțiți în 2 grupe astfel încât colocviile la cele 2 discipline – DEM și DUE – vor avea loc în aceeași zi, în același interval orar.

16.00 - 18.00 DREPTUL EUROPEAN AL DREPTURILOR OMULUI – av. dr. CHIRIȚĂ RADU

JOI, 24 noiembrie,
14 - 16 DREPT PROCESUAL PENAL
16 - 18 DREPT PENAL

VINERI, 25 noiembrie
12 - 14 ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
14 - 16 DREPT CIVIL
16 - 18 DREPT PROCESUAL CIVIL
******************************************************************
Publicăm mai jos HOTĂRÂREA Consiliului de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor NR.75/ 24 octombrie 2016 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2016 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
*********************************************************************
În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vederea susţinerii Examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2016, la INPPA Centrul Teritorial Cluj:

- Cursanții anului II de pregătire inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condiţiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016, (atasat mai jos) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR ( atasat).

- Cursanţii vor descărca, completa, semna şi depune odată cu Caietele de lucrări profesionale declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de fond şi formă menţionate anterior. Declaraţia poate fi descărcată din anexele de mai jos

- calendarul examenului va fi anuntat pana la sfarsitul lunii septembrie 2016, data de 14 noiembrie e considerata data inceperii sustinerii colocviilor
Calendarul orientativ a examenului de absolvire:

Perioada de depunere a lucrărilor profesionale: 24-31 octombrie 2016
Perioada de înscriere și plată a taxei pentru examen: 1-11 noiembrie 2016
Perioada de susținere a colocviilor: 14-26 noiembrie 2016