Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Examen de primire în profesie - SEPTEMBRIE 2022

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 18 Septembrie, 2022 - 08:00 - BUCUREȘTI

*********************************************************************************************
Hotărârea nr. 07/13.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele finale cuprinzând candidații la examen

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 7/13.09.2022

Art. 1 – În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare, se publică tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2 – Tabelele cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022, sunt cuprinse în anexele 3 şi 4 ale prezentei Hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președintelui Comisiei Naționale, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A. Central şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN
*********************************************************************************************

Hotărârea nr. 05/09.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele cuprinzând candidații la examen

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/09.09.2022

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R în ședința din 08.09.2022 cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidați și a celor decise de aceasta,

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se publică tabelele cuprinzând candidații validați la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza dispozițiilor art. 3 alin (4) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261/16 iunie 2022, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul-limită pentru depunerea acestor înscrisuri este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 3 – (1) Tabelul cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice este cuprins în anexa 5 a prezentei Hotărâri.

(2) Pentru candidații la dobândirea calității de avocat definitiv, al căror dosar a fost respins, termenul-limită pentru contestații sau, după caz, sau, a opțiunii pentru înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de avocat stagiar este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică directorilor structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN
*********************************************************************************************

Examenul de primire în profesia de avocat din 18 septembrie 2022 va avea loc în spațiile Universității București

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022

Înștiințăm prin prezenta că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, va avea loc la data de 18 septembrie 2022 în spațiile Universității București, astfel:
1. Palatul Facultății de Drept (bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46), respectiv,
2. Clădirea principală a Universității București (din Piața Universității).

Repartizarea candidaților pe clădiri și săli de examen, orele de desfășurare ale examenului și instrucțiunile pentru candidați vor publicate în timp util.

*********************************************************************************************
Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Data desfășurării examenului este 18.09.2022 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în spațiul/ spațiile aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Tematica pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2022, adoptată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261 din 16.06.2022 (Anexă la Hotărâre)

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 1 – 26 august 2022 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cerere de înscriere – STAGIAR

Cerere de înscriere – DEFINITIV

Cererile vor fi însoțite de actele* prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261 din 16.06.2022. În perioada 26 august – 2 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.

____________________________________

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

*Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – luni între orele 11,00-15,00, marți între orele 13,00-16,00, miercuri între orele 11,00-15,00, joi între orele 13,00-17,00, vineri între orele 11,00-13,40

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – luni între orele 13,20-16,40, marți între orele 13,20-16,40, miercuri între orele 13,20-17,40, joi între orele 09,00-13,40, vineri între orele 13,00-15,40

3 Medic specialist psihiatru Dr.Anamaria Dragotă la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – luni între orele 13,00-16,30, marți între orele 11,00-15,30, miercuri între orele 13,00-16,00, joi între orele 09,00-14,30, vineri între orele 13,00-14,30

Pentru eliberarea Certificatului psihiatric este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) Zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 70 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro

*********************************************************************************************
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA - Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA Nr. 261/16 iunie 2022 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 16 iunie 2022, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, și a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – (1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.
(2) Data desfășurării examenului este 18 septembrie 2022, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în spațiul/spațiile aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a U.N.B.R.
(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri[1].
(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021.

Art. 2. – (1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.
(2) La data de 02 septembrie 2022, I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 09 septembrie 2022, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3. – (1) Cererile de înscriere a candidaților la examen, se transmit în intervalul 01 august 2022 (ora 8.00) – 26 august 2022 (ora 16.00), în modalitatea prevăzută la alin. (6), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
(2) Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
(3) În perioada 26 august 2022 – 02 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.
(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.
(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul 2022 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.
(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[2].

Art. 4. – (1) Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.
(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.
(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.
(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.
(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.
(6) Se mandatează Comisia Permanentă să îndeplinească atribuțiile Consiliului U.N.B.R. privind celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării de către Consiliul U.N.B.R.

Art. 5. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R.
(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

__________________________

[1] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

[2] Candidații admiși la examenul din data de 18.09.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.
*********************************************************************************************