Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – aprilie 2022

Examen de primire în profesia de avocat
Data, ora şi locaţia: 3 Aprilie, 2022 - 08:00 - Facultatea de Drept a Universității din București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.36-46, sector 5

************************************************************************************************************************
ANUNȚ
Publicăm mai jos Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 344/22.03.2022 prin care se stabilește ca locație de examen sediul Facultății de Drept a Universității din București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
*********************************************************************************************************
Publicăm hotărârea Consiliului Baroului Cluj privind validarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de primire în profesia de avocat sesiunea aprilie 2022.

*********************************************************************************************************
ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2022

Data desfășurării examenului este 03.04.2022 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față).*[1]

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 230/10-11.12.2021.*[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 14 februarie 2022 – 11 martie 2022 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul*[3].

Cerere de înscriere – STAGIAR

Cerere de înscriere – DEFINITIV

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 cu modificările și completările ulterioare. În perioada 11 martie 2022 – 18 martie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.

____________________________________

*[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

*[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

*[3] Candidații admiși la examenul din data de 3.04.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – l, ma, mi, j între orele 13,00-15,00 și vineri între orele 12,00-13,40

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – l, ma între 13.20-16.40, mi între 13.20-17.40, j între 9.00-13.40 și v între orele 13.00-15.40

3 Medic specialist psihiatru Dr.Anamaria Dragotă la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – l între 11,00-17,00, ma între 11,00-16,00, mi între 13,00-14,30, j între 9,00-15,00 și v între orele 10,00-15,00. * în perioada 14-22 februarie 2022 dna dr Dragotă este în concediu

Pentru eliberarea Certificatului psihiatric este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) Zilnic între orele între orele 9,00 și 13,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 70 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro