Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

Hotararea nr. 02/05.01.2021 privind începerea anului I de pregatire profesionala initiala

HOTĂRÂREA NR. 02
privind începerea anului I de pregătire profesională iniţială
5 ianuarie 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.N.P.P.A.,

Luând act votul electronic al Comisiei Permanente a U.N.B.R. (care îndeplinește atribuțiile Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.) din perioada 29.12.2020-05.01.2021.

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) În baza prevederilor art. 37 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială vor începe la data 02 martie 2021 și se vor încheia la data de 25 septembrie 2021. Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) al aceluiași articol este impusă de calendarul activităților de formare de la anul II, care încep la o dată anterioară (14.01.2021) și care implică un număr mare de cursanți.

(2) Vor fi luați în evidențele INPPA și ale structurilor teritoriale ale INPPA, cu titlul de cursanți ai anului I al I.N.P.P.A., avocații stagiari înscriși pe tablourile avocaților până la data de referință de 26 februarie 2021.

(3) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.

(4) Până la edictarea de către autoritățile competente a unor reglementări care să permită reluarea activităților de învățământ în sistem fizic, activitățile de formare vor fi desfășurate exclusiv în sistem on-line.

(5) Se stabilește data de 2 iunie 2021 ca dată de referință pentru determinarea numărului de candidați admiși la examenul de admitere în profesie ca avocați stagiari și înscriși în tabloul avocaților după data de referință prevăzută la alin. (2), în vederea aplicării, dacă va fi cazul, a dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind organizarea unei a II-a serii de cursanți la anul I. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 38 alin. (2) pentru organizarea unei a II-a serii de cursanți, candidații admiși la examenul de admitere în profesie ca avocați stagiari și înscriși în tabloul avocaților după data de referință prevăzută la alin. (2) vor începe activitatea de formare inițială cu următorul ciclu de cursanți ai anului I.

(6) Candidații admiși la examenul de admitere și înscriși în tabloul avocaților după data de 2 iunie 2021 vor începe activitatea de formare inițială cu următorul ciclu de cursanți ai anului I.

Art. 2 – Activitățile tutoriale vor începe, atât în cadrul structurii centrale a INPPA, cât şi al centrelor sale teritoriale, cu modulul Organizarea și etica profesiei de avocat.

Art. 3. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului I de pregătire profesională inițială este de 500 lei și va fi achitată până la data de 01 martie 2021.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.