Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Cluj

PARTENERI

TWITTER

  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an II - ian.2012 - înscrieri la cursurile INPPA 2012: http://t.co/ZIEYgcKY
  • Citeste despre Anunț pentru stagiarii de an I - ian.2012: http://t.co/qvEFJgqz
  • Citeste despre Conferință Noul Cod Civil - organizată de Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj: http://t.co/rMTfY1o2
  • Citeste despre !! Obiecte pierdute !: http://t.co/urT07l2c
  • Citeste despre ! ! ! Anunţ important ! ! !: http://t.co/RObCnP0S
  • Citeste despre Hotărârea nr.147 de validare a dosarelor de înscriere la examenul de admitere în profesia de avoc... http://t.co/7byg66Tm
  • Citeste despre În atenţia stagiarilor de anul I: http://t.co/lCoJwgw
  • Citeste despre Conferinţe pe tema Noului Cod Civil: http://t.co/1HWW9K4
  • Citeste despre în atenţia stagiarilor de anul I: http://bit.ly/mQu4vM
  • Citeste despre av. Marius Harosa: http://bit.ly/kcPucj

ÎNSCRIERI ÎN ANUL I DE PREGĂTIRE INIȚIALĂ - 2022

Stimați avocați stagiari,

În ședința de Consiliu INPPA Cluj din data de 12 ianuarie 2022 a fost stabilita perioada de înscriere în anul I de pregătire inițială - 2022 și anume 17-31 ianuarie 2022
Se pot înscrie în anul I toți avocații stagiari care s-au înscris pe Tabloul avocaților stagiari inclusiv în luna ianuarie 2022, precum și cei care se vor înscrie până la data de 7 februarie 2022 inclusiv ( aceștia din urmă având la dispoziție termenul de 11 februarie 2022 pentru a se înscrie)
Documentele necesare înscrierii sunt:
- formularul de înscriere ( anexat mai jos)
- formularul privind completarea opțiunii pentru disciplinele facultative (anexat mai jos)
- dovada de plata a taxei de 500 de lei în contul deschis la BT nr. RO81BTRL01301205S42523XX în numele INPPA Centrul Teritorial Cluj, specificand numele cursantului si precizarea ca se plateste taxa de înscriere in anul I
-copie după decizia baroului de inscriere pe tabloul avocatilor stagiari
-copie după legitimația vizată la zi – prima filă cu fotografia și fila cu viza pentru anul în curs
-copie după cartea de identitate
-copie după certificatul de naștere
-document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul – certificat de căsătorie/ divorț etc)
Anexam mai jos formularul de înscriere și cel pentru exprimarea opțiunilor la disciplinele facultative